Behandelwijze

In mijn behandelwijze staat het energetisch denken uit de acupunctuur centraal.

Applied Kinesiology (A.K.)  is voor mij het meetinstrument om het acupunctuursysteem inzichtelijk te krijgen. A.K. is een medische specialisatie die in de zestiger jaren van de vorige eeuw is ontwikkeld door een groep Amerikaanse chiropractoren en artsen. Zij ontdekten dat spieren middels het acupunctuursysteem verbindingen hebben met inwendige organen, klieren, het zenuwstelsel, gewrichten, wervels en acupunctuurpunten. De hoofdoorzaak van een klacht kan mechanisch, biochemisch, emotioneel of elektromagnetisch van aard zijn, waardoor het acupunctuursysteem uit balans raakt. Door middel van spiertesten zoek ik in welk van de vier bovengenoemde systeemgebieden de oorzaak van de klacht gezocht moet worden. Als de onderliggende oorzaak van de klacht is opgespoord, kan ik een passende behandeling geven.

Mechanisch

Voor de behandeling van klachten in het bewegingsapparaat, wordt een keuze gemaakt uit milde correcties van de stand van wervels en andere gewrichten, specifieke AK-behandeltechnieken en cranio-sacrale therapie.

Biochemisch

Bij een klacht in het biochemische systeem, gebruik ik mijn kennis uit de orthomoleculaire geneeskunde. Een goed en uitgebalanceerd voedingspatroon is het fundament van ons lichamelijke welzijn. Door diverse oorzaken, zoals ziekte, milieuverontreiniging, stress of een verkeerd voedingspatroon, kan er een tekort aan vitaminen, mineralen en aminozuren ontstaan. In de orthomoleculaire geneeskunde worden door gerichte voedingsadviezen en het toedienen van de juiste vitaminen, mineralen en aminozuren deze tekorten aangevuld. Hiermee wordt het lichamelijke en geestelijke functioneren verbeterd. Daarnaast kunnen kruidentherapie  en homeopathie een onderdeel van de behandeling zijn.

Emotioneel

Omdat alles energie is, kan een emotie opgevat worden als een energie met beleving. Wij mensen brengen veel emoties niet naar buiten, maar geven het ‘een plekje’ op één van de vele acupunctuurpunten in ons lijf. Zo ontstaan er vroeg of laat lichamelijke klachten.  Op die manier probeert het lichaam ons duidelijk te maken dat we iets zijn vergeten te beleven, en krijgen we alsnog een herkansing om de geblokkeerde energie in beweging te zetten.

Een oeroude energetische wet zegt dat energie maar één ding wilt, en dat is bewegen. De oude, vastgezette emoties hoeven niet in al hun heftigheid herbeleefd te worden; door contact te maken met de bijbehorende acupunctuurpunten  kan de energie alsnog op een milde manier in beweging komen en beleefd worden. Zo ontstaat er bewustzijn bij de cliënt. Deze manier van werken noem ik psycho-energetische begeleiding.

Door alles wat ik over mezelf en anderen heb geleerd, durf ik te stellen dat ons gedrag voor ongeveer 90% uit onbewuste en aangeleerde patronen bestaat. En dat weerspiegelt zich in ons lijf. Het is voor mij elke keer weer een wonder om te ervaren hoe door een simpele aanraking en stimulering van acupunctuurpunten de levenskracht en het bewustzijn van een cliënt kan groeien en lichamelijke klachten verdwijnen.

Elektromagnetisch

Door elektromagnetische factoren kan het acupunctuursysteem uit balans raken. Dit kan komen door op zichzelf staande puntverstoringen. Door deze punten op te sporen en te behandelen, kan de energiebalans weer hersteld worden.

Andere interne oorzaken die ik nog niet heb besproken, zijn littekens en focale stoornissen. Een focale stoornis is een lokale, van de omgeving afgekapselde ontsteking, van waaruit het acupunctuursysteem verstoord wordt. Hierdoor kunnen elders in het lichaam klachten ontstaan. Het grootste percentage focale stoornissen komen voort uit het gebit, de amandelen en de bijholten. Het overgrote deel van de focale stoornissen en littekens zijn succesvol te behandelen met een combinatie van acupunctuur en homeopathie.

Algemeen

Het stimuleren van verstoorde acupunctuurpunten is altijd een onderdeel van de behandeling. Dit kan gedaan worden met naalden, vingers (acupressuur), magneten of een laser. Bij cliënten die niet met naalden behandeld willen worden, is er dus altijd een passend alternatief.

Door de energiebalans te corrigeren, wordt het zelfgenezend vermogen van het lijf geactiveerd en kan de gezondheid zich herstellen.

Aan het eind van de behandeling test ik nogmaals door middel van spiertesten of de gedane correcties voldoende zijn geweest om de energiestoornis in het lijf op de heffen.